Annet Buter

Schilderkunst

Home

 

''Ontwikkeling is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur''
 
Dit citaat van William Yeats geeft treffend weer wat ik ervaar bij het schilderen.
Een drang naar het zien groeien van een onderwerp bij iedere penseelstreek op het doek.
De gedrevenheid, maar o D856887ok rust in mijn hoofd en lijf. 

- Werken vanuit mijn hart -    

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.